Stomatologia… w służbie medycyny estetycznej

Na przestrzeni ostatnich lat znacznie większą uwagę przywiązujemy do naszego wyglądu, szczególnie twarzy. Mają na to wpływ obserwacje innych, często znanych osób ( Instagram, Influencerzy ). Instagram stał się obecnie źródłem inspiracji dla wielu osób. W dzisiejszym wpisie chciałabym Państwu zaledwie zaakcentować, jakie czynniki mają wpływ na wygląd twarzy, szczególnie jej dolnego piętra tj. okolicy od podstawy nosa do szczytu bródki. Obszar ten zajmują głównie kości szczęki i żuchwy wraz z zębami, jama ustna, mięśnie żucia, mięśnie mimiczne, ślinianki. Wzajemny kontakt (szczęki i żuchwy) statyczny i dynamiczny, wielkość, kształt, ustawienie zębów decydują o zewnętrznym wyglądzie twarzy. Największe zmiany w wyglądzie zewnętrznym zaobserwujemy przy dużych wadach zgryzowych np. zgryz otwarty, zgryz krzyżowy lub znacznej dysproporcji wielkości szczęki do żuchwy. Znaczne napięcie mięśnia żwacza, które powstaje np. w wyniku nawykowego zaciskania zębów lub zgrzytania powoduje również poszerzenie części twarzy okolicy kątów żuchwy. Fizjologicznie jako naturalny składnik procesu starzenia obserwujemy zanik kości twarzoczaszki, szczególnie szczęki i żuchwy, co prowadzi do skrócenia dolnego odcinka twarzy. Towarzyszą temu zmiany w tkankach miękkich twarzy. Pogłębiają się bruzdy nosowo-wargowe, zwęża się czerwień wargowa i zatraca kontur ust, kąty ust obniżają się, tworząc linię marionetki, pojawiają się zmarszczki pionowe nad górną wargą (tzw. „zmarszczki palacza”). Można znacznie opóźnić ten proces przywiązując większą wagę do codziennych czynności higienicznych oraz korzystając z systematycznego leczenia stomatologicznego. Główne czynniki sprawcze obniżenia wysokości zwarcia:

  • choroby przyzębia
  • utrata pojedynczych zębów
  • braki skrzydłowe (brak stref podparcia)

Często lekceważymy utratę pojedynczego zęba, tymczasem powoduje ona bierne wyrzynanie zęba przeciwstawnego, przemieszczanie się zębów sąsiednich (np. przechylenie), powstawanie tzw. węzłów urazowych i zanik kości w miejscu usunięcia i w miejscach przyległych. Dlatego tak ważne jest leczenie i ewentualne uzupełnianie braków zębowych w celu zapewnienia funkcjonalności aparatu żucia oraz estetyki uśmiechu, a także właściwego podparcia dla tkanek miękkich twarzy. Tylko właściwe odtworzenie zgryzu, w przypadku częściowej lub całkowitej utraty zębów warunkuje odpowiednie podparcie dla struktur miękkich twarzy. Oczywiście proces starzenia dotyczy również tych ostatnich, zmniejsza się napięcie skóry i mięśni co także wpływa na owal twarzy.

Poniżej prezentuję fotografię pacjentki, u której odtworzenie odpowiedniej wysokości zwarcia oraz zmiana uzupełnień protetycznych okazała się wystarczająca do uzyskania satysfakcjonującego efektu estetycznego.